Chakra systemet Kroppens energisystem

Chakra systemet - kroppens energisystem

Chakra er sanskrift og betyder livshjul og betegner en energihvirvel, der kanaliserer energi til kroppen, afbalancerer og regulerer den og er en del af auraen. Hvert chakra er forbundet med et kropsområde (nærmere betegnet med en kirtel i kroppen). Chakra er forbindelsesled mellem krop og sjæl. Den udgør 7 punkter i auraen.

Man kan også betragte chakraerne ud fra en udviklingsmæssig synsvinkel, idet man- når man arbejder med udvikling i drømme, terapi eller meditation-kan flytte sit mere generelle bevidsthedsstade fra de tre lavere chakra, der er forbundet med en rent fysisk synsvinkel på livet og til de øverste chakra, der giver adgang til mere åndelig, højere bevidsthed, som dog stadig forudsætter en afbalanceret funktion af de nederste chakraer.

Så chakraerne har 2 aspekter, det ene hører til den fysiske balance og vedligeholdelse altså opsamling og fordeling af æterisk energi, så den fysiske krop fungerer, det andet hører til den bevidsthedsmæssige udvikling.

Samtidig hører hvert chakra sammen med et område af menneskets fysiske og psykiske funktioner. Hvert chakra med tilhørende kropsområde har sine egne symboler, nemlig sit fysiske element med tilhørende dyresymboler, farver, sans, geometriske figurer, mantra, toner m.m.

De 7 shakra vist i deres farver

De 7 chakra

Rodchakra:

Rod-chakraet ligger i mellemkødet, kontaktes over halebenet ved 3.
korsbenshvirvel. Rod-chakraet præsenterer tilværelsens materielle aspekt, vore
basale behov, selvopholdelsesdriften, overlevelsesinstinktet, det fysiske element, som relaterer til kroppen og udskillelse af affaldsstoffer.

Rod-chakraet er det mest stabile, men også det langsomst foranderlige chakra. Det rummer vores evne til at manifestere vore ønsker, tanker og ideer.

Det er vigtigt at have en god jordforbindelse (grounding). Dette chakras er vort udtrykschakra, her spiller det spirituelle en ringe rolle. Her vises om vi er praktisk orienteret og fysisk velfungerende. Hvis vi er i god balance, vil vi have det godt med vor krop og omverdenen og at løse praktiske opgaver volder ikke problemer. Hvis man er i ubalance vil man føle sig forkert, ikke anerkendt, misbrugt m.m, og udtrykke sig stift i faste meninger og være blokeret i kroppen. Der foregår for meget mentalt i os, så vi får et urealistisk selvbillede.

Vore drømme omhandler de fysiske goder som mad, tøj, magt, penge, ambitioner, arbejde, karriere, succes, fiasko, tryghed, hjem. Forskellige symboler som huse, forældrerelationer, død, transportmidler, ofte røde farver vil ofte fremkomme i vores drømme.
Hvis livet er kedeligt vil symboler med cement, betonhuse eller ørken præge drømmene.

Dyresymboler er den grå elefant, de store tunge dyr, men også insekter og krybdyr.

Kropsområder er knæ, ben, underkrop, bihuler, næse og dufte.

 

Rod chakra

Kundalini-kraften befinder sig i rod-chakraet. 

Kundalini er sansskrift og betyder sammenrullet. Det symboliseres ved en slange, der ligger sammenrullet nederst rygsøjlen. Kundalini kaldes for urkraften mennesket, den højeste ild, jordforbindelsen, seksualitet og selvopholdelsesdriften.

I en normal åndelig udvikling – det vil sige udvikling af vore tanker, følelser og kærlighed, fornemmer mennesket slet ikke kundalini-kraften. Den er et resultat af vor åndelige udvikling og energien vil rejse sig gennem den æteriske genpart of centralnervesystemet rygsøjlen. Slutter hjertet og mødes med krone-chakraets energi, der strømmer via det 3. øje til hjertecentret.

Energien kan rejses uhensigtsmæssigt for eksempel ved for megen meditation på rod-chakraet og vil ofte føles som en brændende fornemmelse på rygsøjlen og måske hører og ser man “ikke fysiske væsener”.

 

Kundalini Slange

Hara-chakra:

Hara betyder navle på japansk. Det er placeret 3 fingers bredde under navlen, bagpå ved 3. Iændehvirvel.

Hara-chakraet er et energi balancepunkt og har form som en energikugle. hvorimod de andre chakraer har form som en tragt. Chakraets opgave er at opsamle og fordele energi til de andre chakraer. Mennesker med manglende jordforbindelse kan hjælpes med enkelte øvelser i hara- og rod-chakraerne, idet energien og opmærksomheden ledes ind gennem hara og ned rod og videre ned til fødderne.

Man kan arbejde med dette chakra ved at gå fra mere firkantede meninger til en mere fleksibel livsholdning. At lade sig flyde med livets mange krav, udfordringer og overraskelser, at slække på jeg ets styring og have mere tillid til den indre retning og tilpasse sig nye tilbud og situationer.

Hara-chakraet repræsenterer oplevelse af energi, bevægelse, vores livslyst, vores evne til at tage del glæder, vores forhold til nære relationer, vores seksualitet og lyst/pligtfølelse. Herfra udspringer vores kreativitet og glæde. Er du styret af pligt og andres forventninger, undertrykkes energien i hara-chakraet. Drømme her handler om følelser på det ubevidste plan, oplevelsen af en selv og andre, ens meninger og standpunkter bliver mere flydende her. Drømmene vil være om vand, angst for at miste kontrol og identitet. Vand kan også være rensende og befrugtende som regn. Drømmesymbolerne vil være orangefarvede.

Dyresymboler er fisk og vanddyr.

Hara Chakra

Solar plexus-chakra:

Solar plexus-chakraet er beliggende under brystbenet, bagpå ved 7. brysthvirvel. Det er et samlingssted for nervetråde tilhørende nervesystemet. Det er her at fornemmelsen af at have sommerfugle maven eller et sug mellemgulvet bor.

Det symboliserer det at være energisk, social og kraftfuld. dette chakra er energien meget koncentreret ud fra jegét (jeg føler, jeg tænker, jeg gør osv.).

I drømme symboliserer ilden følelser og lidenskab. Her er menneskets muligheder for at forarbejde og forvandle sin egen psykes råprodukter. Ild kan lyse om natten, fremstilling af redskaber, forvandle produkter til spiselig mad og ofring af dyr betyder forvandling. Her frigives voldsomme følelser, der kan tømmes og gøres til værktøj for psykisk og spirituel forvandling. Når ild optræder drømme og der går panik en, er man endnu ikke parat til forvandling, men vil stadig kontrollere følelserne eller flygte fra dem.

Dyresymboler er offerdyr som lam, vædder og også vilde dyr.

Solarplexus Chakra

Hjerte-chakra:

 

Hjertechakraet er beliggende ved brystbenet i højde med hjertet, bagpå ved den 3. brysthvirvel.
Det symboliserer kærlighed, næstekærlighed, balance, omsorg, medfølelse, indfølingsevne, det åndelig/spirituelle/religiøse aspekt.

Chakraet formidler evnen til at føle stemninger hos andre, det at give uden at få noget til gengæld, at kunne elske sig selv. Et rent hjerte giver visdom og skaber kontakt til en højere bevidsthed.

Fra dette chakra vil man drømmer om flyvemaskiner, åndedræt, luft, vind osv. Drømme om at flyve kan være at få et overblik eller at flygte, men også manglende jordforbindelse vises her.

Hjertechakraet repræsenterer den psykologiske mulighed for at have sig op over taleber og lidenskaber og opleve dem upersonligt ligesom fra of højere åndeligt stade.

Dyresymboler or fugle samt hjorte

Hjerte chakra

Hals-chakra:


Hals-chakraet er beliggende ved struben ved kravebenene, bagpå ved 3.

Det symboliserer kommunikation på alle planer, den indre stemme, det højere selv. musik og lyde, men også tro og klarhed. Kreativiteten og inspirationen vises også her.

Her er en meget stærk drivkraft – ikke som en materiel kraft, men åndelige tilskyndelser, indre nødvendigheder, der fejer rationelle og jordbunde indvendinger bort.

I drømme høres lyde, klokker, ringen, sfærernes musik. Øret og hørelsen spiller en stor rolle. Drømmesymboler som en hvid bil, en hvid elefant, en perie/ring i øret, symboler med blå farve handler om evnen til at udtrykke os og kommunikere p

3 øje

Det 3. øje

Er beliggende foran panden mellem øjenbrynene og bagpå ved rygsøjlens afslutning (nakken).

Dette chakra symboliserer inspiration, dybde og visioner. Lyset symboliserer oplysning, hej bevidsthed og klarsyn, mens mørket står for det kosmiske urmørke og oplevelsen af enhed.

Her er bevidsthedsniveauer, hvor det åndelige opleves mere virkeligt. Tid og rumoplevelser kan overskrides og man føler øjeblikke af evighed og varen I andre dimensioner. Her kan man endvidere lære at standse strømmen af billeder og tømme sindet.

Et åbent, ubalanceret 3, øje kan give spirituelle visioner, men hvis jordforbindelsen ikke er tilstede, vil der være en plagsom modsætning mellem de højere indsigter og den grå hverdag. For stor aktivitet og sansning uden jordforbindelse bevæger Impulserne sig hver sin retning og kan ikke omsattes

Vigtige drømmesymboler er uret og himmel-sfæren, sommerfugle, enhjøring, ugle, diamant, lys i visdomsskikkelser er tegn på at kunne se på et indre plan.

Hals chakra

Krone-chakra:

Er beliggende et par cm over hovedet. Dette chakras symboliserer kosmisk bevidsthed, visdom og intuition.

Vi får først mulighed for åbning af dette chakra, når vi har udviklet ubetinget kærlighedsevne.

De viste Chakra sten er mine personlige Chakra sten

Kilde:
Susie Meynerd Hansen

Logo til siden Chakras farver

Følg mig på Facebook, >> Klik her

 Læs mere om Healing >> Klik her.