Chakra farver og deres betydning

Sjæl og Ånd – forbindelsen til Kosmos.

 

Chakra fra Krone til Rod

 

 

 

Det er det største og øverste chakra. Dets funktion er at være vores forbindelse mellem os selv og vores højere bevidsthed. Kronecentrets udvikling er afhængig af alle de andre chakraer. Jo bedre udviklede de er, jo bedre bliver vi til at komme i kontakt til vores indre kvaliteter. Det er her, vi lige pludselig får en dybere forståelse af de ting, vi har gået og tænkt over.

 

 

Hvis chakraet er i balance, får vi sommetider nogle spontane indsigter. Der kan ingen blokeringer være i dette chakra, det kan kun være mere eller mindre udviklet.

 

 

Formålet med chakraet er at skabe sammenhæng og helhed mellem alle dele af mennesket. Når det begynder at åbne sig, vil man nogle gange føle det, som om ens indre og ydre smelter sammen. Det er en følelse af at være tættere på Gud/Kilden/All there is og være et med alt.

 

 

Sanskrit navn: Sahasrara.

 

 

Ædelsten der hjælper Kronechakraet: perle, hvid kvarts, ametyst, bjergkrystal

 

 

 

 

Pande chakra – 3. øje
Ekstra sensorisk sansning og abstrakt tankegang.

 

 

Stedet for, hvor vores intelligens, intuition og klarsyn sidder. Hvis man kan se andres Aura, så er det Det Tredje Øje, man anvender.

 

 

For at få chakraet i balance skal man lære at se ind i sig selv og stole på sin intuition. Da man var lille, var der ikke én eneste ting, man kunne lade være med at udforske. Små børn er jo altid nysgerrige og udforskende og ønsker svar på alt.

 

 

Hvis man har en god kontakt til sit Pandecenter, så har man også en fornemmelse af, hvilken vej man skal gå i livet. Man er vågen, har en aktiv forstand, og åndelige evner.

 

 

Sanskrit navn: Ajna / Det tredje øje

 

 

Ædelsten der hjælper Pandechakraet: ametyst, månesten, fluorit.

 

 

Hals chakra
Integration og det at Udtrykke sig.

 

 

Halschakraet repræsenterer vores evne til at videreformidle ønsker, behov og egenskaber, styrer al kommunikation og information. Den rummer den dybe indre viden, som enhver besidder, og som er udtryk for kontakten med vores højere selv. Halschakra handler om at udtrykke dig selv og om at ”tale”.

 

 

Halschakraet indeholder information fra alle de andre chakraer.

 

 

I halschakraet ligger vores erfaringer om udtryk, lyd og evnen til at lytte. Det styrer hvordan vi udtrykker os på alle planer: Fysisk, seksuelt, følelsesmæssigt, kærlighedsmæssigt, verbalt, kreativt, intuitivt og åndeligt. Her sorteres, hvad vi tillader at udtrykke, og hvad vi holder tilbage. Her lærer vi om loven om årsag og virkning (karmaloven). Alt hvad vi gør eller ikke gør, har en konsekvens.

 

 

Vores evne til at tage beslutninger og konsekvensen heraf. Kreativitet og evnen til at kunne forstå og blive forstået. Her findes evnen til klarhørelse.

 

 

Når det er åbent, har du ikke problemer med at give udtryk for din mening eller for at udtrykke dig. Halschakra påvirkes af dine tanker og følelser om:

 

 

At sige din mening til: dig selv, dine nærmeste, venner, bekendtskaber, klienter og kunder, kolleger og ansatte.

 

 

Når chakraet er i balance, bliver vi bedre til at kommunikere de ting ud, som vi vil. Der vil opstå en større forståelse omkring de ting vi kommunikerer om.

 

 

Kommunikative projekter: synge, skrive, tale, kunstnerisk arbejde og at undervise andre.

 

 

Sanskrit navn: Visuddha.

 

 

Dette chakra kan forbedre clairvoyance og mere specifikt clairaudience, når det åbnes.
Ædelsten der hjælper Halschakraet: turkis, akvamarin, lapis, sodalit, kvarts, angelit, aqua aura.

 

 

Hjerte chakra
Kærlighed og Forhold
.

 

 

Forbindelsescentralen mellem de tre nederste fysisk-emotionelle, og de tre øverst åndelig-spirituelle chakraer. Hjertet styrer ens følesans og bevægelighed. Vores kærlige forhold til andre, til os selv og til Universet. Chakraet indeholder også vores sår, tab og hjertesorger.

 

 

Når chakraet opnår balance, vil vi kunne udfolde vores kærlighed, medfølelse, idealisme og selvopofrelse. Vi er helt i balance mht. vores kærlighed og forhold.

 

 

Sanskrit navn: Anahata

 

 

Ædelsten der hjælper Hjertechakraet: smaragd, turmalin, aventurin, malakit, rosenkvarts, rhodonit, rhodochrosit.

 

 

Solar Plexus
Ego’et, Vores Identitet og Vores Kraft

Sørger for den tidlige opbygning af ens personlighed og hjælper os til at fortolke kærlighed. Gør at man har frihed til at være sig selv. Hvem er jeg? Hvad tænker andre om mig? Hvad forlanges der af mig? Hvad vil jeg selv?

 

 

Når chakraet er i balance, vil vi have et realistisk forhold til vores omverden. Man vil have mere lyst til at arbejde med sine konflikter i sin fortid.

 

 

Sanskrit navn: Manipura.

 

 

Ædelsten der hjælper Solar Plexus chakraet: topas, rav, citrin, gul calcit.

 

 

Hara chakra
Den barnlige glæde og forundring, Intuition og Kreativitet.

 

 

Kommunikerer med sjælen inde i kroppen. Harachakraet er knyttet til vores sanselighed og lystfølelse til f.eks. sex, mad og kreativitet.

 

 

Når chakraet er i balance, vil man have en god forbindelse med det modsatte køn, og omverdenen for den sags skyld. Vi vil også have kontakt til vores indre barn og have en naturlig lyst til leg, glæde og spontanitet.

 

 

Sanskrit navn: Svadhistana.

 

 

Ædelsten der hjælper Hara chakraet: citrin, rutilkvarts, karneol, gylden topas, månesten.

 

 

Rod chakra
Trangen til at leve / Overlevelsesinstinktet.

Forbinder os til Moder Jord, giver os jordforbindelse. Det præsenterer vores mest basale behov. Rodchakraet er knyttet til fysisk sikkerhed, og påvirkes af tanker og følelser om: Økonomi, tryghed, fysiske behov og ejendele. Hvis man har for mange bekymringer om sådanne ting, så kvæler man chakraet, og der opstår en ubalance i kroppen. Det kan være, at bekymringen sætter sig i kroppen i form af en sygdom og ikke kan eller vil gå væk, før man slipper tanken om det fysiske behov.

 

 

Det inkluderer den helt elementære, instinktive, dyriske handlekraft for at overleve. Det inkluderer aggression, flugt, basale seksuelle energier, præg fra gamle trusler og det grundlæggende behov for at høre sammen men nogen andre.

 

 

Hvis chakraet er i balance, vil man til dels have styr på sin egen økonomi og være praktisk orienteret og fysisk velfungerende. Vi har også en følelse af, at der er en mening med ens eget liv, og at man selv har styr på tingene.

 

 

Sanskrit navn: Muladhara.

 

 

Ædelsten der hjælper Rodchakraet: agat skiver, tigerøje, jaspis (poppy og rød), røgkvarts, rosenkvarts, blodsten (hæmatit), rubin

 

 

Kilde: Inkadesign

 

 

 

Det er det største og øverste chakra. Dets funktion er at være vores forbindelse mellem os selv og vores højere bevidsthed. Kronecentrets udvikling er afhængig af alle de andre chakraer. Jo bedre udviklede de er, jo bedre bliver vi til at komme i kontakt til vores indre kvaliteter. Det er her, vi lige pludselig får en dybere forståelse af de ting, vi har gået og tænkt over.

 

 

Hvis chakraet er i balance, får vi sommetider nogle spontane indsigter. Der kan ingen blokeringer være i dette chakra, det kan kun være mere eller mindre udviklet.

 

 

Formålet med chakraet er at skabe sammenhæng og helhed mellem alle dele af mennesket. Når det begynder at åbne sig, vil man nogle gange føle det, som om ens indre og ydre smelter sammen. Det er en følelse af at være tættere på Gud/Kilden/All there is og være et med alt.

 

 

Sanskrit navn: Sahasrara.

 

 

Ædelsten der hjælper Kronechakraet: perle, hvid kvarts, ametyst, bjergkrystal

 

 

 

 

Pande chakra – 3. øje
Ekstra sensorisk sansning og abstrakt tankegang.

 

 

Stedet for, hvor vores intelligens, intuition og klarsyn sidder. Hvis man kan se andres Aura, så er det Det Tredje Øje, man anvender.

 

 

For at få chakraet i balance skal man lære at se ind i sig selv og stole på sin intuition. Da man var lille, var der ikke én eneste ting, man kunne lade være med at udforske. Små børn er jo altid nysgerrige og udforskende og ønsker svar på alt.

 

 

Hvis man har en god kontakt til sit Pandecenter, så har man også en fornemmelse af, hvilken vej man skal gå i livet. Man er vågen, har en aktiv forstand, og åndelige evner.

 

 

Sanskrit navn: Ajna / Det tredje øje

 

 

Ædelsten der hjælper Pandechakraet: ametyst, månesten, fluorit.

 

 

Hals chakra
Integration og det at Udtrykke sig.

 

 

Halschakraet repræsenterer vores evne til at videreformidle ønsker, behov og egenskaber, styrer al kommunikation og information. Den rummer den dybe indre viden, som enhver besidder, og som er udtryk for kontakten med vores højere selv. Halschakra handler om at udtrykke dig selv og om at ”tale”.

 

 

Halschakraet indeholder information fra alle de andre chakraer.

 

 

I halschakraet ligger vores erfaringer om udtryk, lyd og evnen til at lytte. Det styrer hvordan vi udtrykker os på alle planer: Fysisk, seksuelt, følelsesmæssigt, kærlighedsmæssigt, verbalt, kreativt, intuitivt og åndeligt. Her sorteres, hvad vi tillader at udtrykke, og hvad vi holder tilbage. Her lærer vi om loven om årsag og virkning (karmaloven). Alt hvad vi gør eller ikke gør, har en konsekvens.

 

 

Vores evne til at tage beslutninger og konsekvensen heraf. Kreativitet og evnen til at kunne forstå og blive forstået. Her findes evnen til klarhørelse.

 

 

Når det er åbent, har du ikke problemer med at give udtryk for din mening eller for at udtrykke dig. Halschakra påvirkes af dine tanker og følelser om:

 

 

At sige din mening til: dig selv, dine nærmeste, venner, bekendtskaber, klienter og kunder, kolleger og ansatte.

 

 

Når chakraet er i balance, bliver vi bedre til at kommunikere de ting ud, som vi vil. Der vil opstå en større forståelse omkring de ting vi kommunikerer om.

 

 

Kommunikative projekter: synge, skrive, tale, kunstnerisk arbejde og at undervise andre.

 

 

Sanskrit navn: Visuddha.

 

 

Dette chakra kan forbedre clairvoyance og mere specifikt clairaudience, når det åbnes.
Ædelsten der hjælper Halschakraet: turkis, akvamarin, lapis, sodalit, kvarts, angelit, aqua aura.

 

 

Hjerte chakra
Kærlighed og Forhold
.

 

 

Forbindelsescentralen mellem de tre nederste fysisk-emotionelle, og de tre øverst åndelig-spirituelle chakraer. Hjertet styrer ens følesans og bevægelighed. Vores kærlige forhold til andre, til os selv og til Universet. Chakraet indeholder også vores sår, tab og hjertesorger.

 

 

Når chakraet opnår balance, vil vi kunne udfolde vores kærlighed, medfølelse, idealisme og selvopofrelse. Vi er helt i balance mht. vores kærlighed og forhold.

 

 

Sanskrit navn: Anahata

 

 

Ædelsten der hjælper Hjertechakraet: smaragd, turmalin, aventurin, malakit, rosenkvarts, rhodonit, rhodochrosit.

 

 

Solar Plexus
Ego’et, Vores Identitet og Vores Kraft

Sørger for den tidlige opbygning af ens personlighed og hjælper os til at fortolke kærlighed. Gør at man har frihed til at være sig selv. Hvem er jeg? Hvad tænker andre om mig? Hvad forlanges der af mig? Hvad vil jeg selv?

 

 

Når chakraet er i balance, vil vi have et realistisk forhold til vores omverden. Man vil have mere lyst til at arbejde med sine konflikter i sin fortid.

 

 

Sanskrit navn: Manipura.

 

 

Ædelsten der hjælper Solar Plexus chakraet: topas, rav, citrin, gul calcit.

 

 

Hara chakra
Den barnlige glæde og forundring, Intuition og Kreativitet.

 

 

Kommunikerer med sjælen inde i kroppen. Harachakraet er knyttet til vores sanselighed og lystfølelse til f.eks. sex, mad og kreativitet.

 

 

Når chakraet er i balance, vil man have en god forbindelse med det modsatte køn, og omverdenen for den sags skyld. Vi vil også have kontakt til vores indre barn og have en naturlig lyst til leg, glæde og spontanitet.

 

 

Sanskrit navn: Svadhistana.

 

 

Ædelsten der hjælper Hara chakraet: citrin, rutilkvarts, karneol, gylden topas, månesten.

 

 

Rod chakra
Trangen til at leve / Overlevelsesinstinktet.

Forbinder os til Moder Jord, giver os jordforbindelse. Det præsenterer vores mest basale behov. Rodchakraet er knyttet til fysisk sikkerhed, og påvirkes af tanker og følelser om: Økonomi, tryghed, fysiske behov og ejendele. Hvis man har for mange bekymringer om sådanne ting, så kvæler man chakraet, og der opstår en ubalance i kroppen. Det kan være, at bekymringen sætter sig i kroppen i form af en sygdom og ikke kan eller vil gå væk, før man slipper tanken om det fysiske behov.

 

 

Det inkluderer den helt elementære, instinktive, dyriske handlekraft for at overleve. Det inkluderer aggression, flugt, basale seksuelle energier, præg fra gamle trusler og det grundlæggende behov for at høre sammen men nogen andre.

 

 

Hvis chakraet er i balance, vil man til dels have styr på sin egen økonomi og være praktisk orienteret og fysisk velfungerende. Vi har også en følelse af, at der er en mening med ens eget liv, og at man selv har styr på tingene.

 

 

Sanskrit navn: Muladhara.

 

 

Ædelsten der hjælper Rodchakraet: agat skiver, tigerøje, jaspis (poppy og rød), røgkvarts, rosenkvarts, blodsten (hæmatit), rubin

 

 

Kilde: Inkadesign